28th lis 2014

Seplenienie należy do grupy wad artykulacyjnych zwanych Dyslalią (to nieprawidłowość w wymawianiu jednej, wielu a nawet wszystkich głosek). Seplenienie polega na nieprawidłowej wymowie głosek s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż, ś, ź, ć, dź.  Najczęściej spotykaną nieprawidłowością jest realizacja głosek sz, ż, cz, dż, które dzieci wymawiają jako ś, ź, ć, dź lub s, z, c, dz. Natomiast głoski s, z, c, dz mogą być zastępowane przez ś, ź, ć, dź albo wymawiane jak sz, rz, cz, dż.

Najczęściej występującymi rodzajami seplenienia są:

  • Seplenienie międzyzębowe – polega na wsuwaniu czubka języka między zęby głównie podczas artykulacji głosek s, z, c, dz. Pojawia się ono wówczas, gdy dziecko zaczyna artykułować te głoski, tzn. około 3-4 roku życia. Zniekształceniu mogą ulegać wszystkie trzy szeregi. Wada ta nie ustępuje samoistnie, dlatego można spotkać tak wiele osób dorosłych, które cierpią na nią.
  • Seplenienie boczne – charakterystyczne dla tego rodzaju seplenienia jest nieprzyjemne brzmienie. Podczas artykulacji język jest ułożony niesymetrycznie w jamie ustnej. Powietrze przepływa w częściach bocznych, a nie tak jak powinno w części środkowej. Przepływ powietrza może być jednostronny albo dwustronny. Zniekształceniu ulegają głoski s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż , ś, ź, ć, dź. Może być zniekształcony tylko jeden szereg głosek.

Do najczęstszych przyczyn seplenienia dzieci należą: zbyt krótki okres karmienia piersią, późne rozpoczęcie karmienia łyżeczką (zastępowanie jej butelką), wady zgryzu, nieprawidłowe wzorce wymowy, kłopoty ze słuchem, utrwalenie się spoczynkowej (niemowlęcej pozycji języka), nawyk wsuwania języka między zęby w trakcie wypowiadania słów.