Nauka czytania Metodą Symultaniczno-Sekwencyjną

Skuteczna nauka czytania powinna uwzględniać percepcję języka w aktach komunikacji. Jako pierwsze w rozwoju języka dziecka pojawiają się samogłoski, potem sylaby otwarte i wielokrotne ich powtarzanie. Podstawowym założeniem metodologicznym, jest więc nauka czytania sylabami,
a nigdy pojedynczymi spółgłoskami, których dziecko nie słyszy w izolacji. Sylaby, które dziecko poznaje, pełnią funkcję wzorców służących do odczytywania nowych wyrazów. Nauka czytania przebiega zawsze według następujących etapów:

ETAP I – OD SAMOGŁOSEK PRYMARNYCH DO SYLABY OTWARTEJ,
ETAP II – OD SYLABY OTWARTEJ DO PIERWSZYCH WYRAZÓW,
ETAP III – CZYTANIE SYLAB ZAMKNIĘTYCH,
ETAP IV – CZYTANIE NOWYCH SYLAB OTWARTYCH I ZAMKNIĘTYCH,
ETAP V – SAMODZIELNE CZYTANIE TEKSTÓW.

Kolejność wprowadzania i poznawania sylab odbywa się wg serii 18 zeszytów  „Kocham czytać” autorstwa prof. J. Cieszyńskiej – według porządku: od sylab otwartych do zamkniętych, od zbudowanych z prymarnych spółgłosek do sekundarnych, od najbardziej skontrastowanych do jak najmniej zróżnicowanych.

Uczenie się przebiega zawsze wg trzech etapów:

I. Powtarzanie – wypowiadanych przez dorosłego samogłosek, sylab, wyrazów.

II. Rozumienie – czyli wskazywanie przez dziecko wypowiedzianej przez dorosłego samogłoski, sylaby, wyrazu.

III. Nazywanie - czyli samodzielne czytanie przez dziecko najpierw samogłosek, a potem kolejno sylab i wyrazów.

Podczas nauki czytania wykorzystywane są tak zwane gesty wizualizacyjne czyli wizualizacje głosek. Dzięki ruchowi dłoni, demonstrowany jest sposób ułożenia aparatu mowy, a więc miejsca i sposobu artykulacji samogłosek i spółgłosek. Połączenie dźwięku i ruchu uruchamia u dziecka mechanizm naśladownictwa, co w trakcie terapii prowadzi do samodzielnego wypowiadania głosek, wyrazów, a następnie całych zdań.

W terapii należy kłaść duży nacisk na rozwój poznawczy dziecka, dlatego w metodzie ważne jest nie tylko to, by dziecko nauczyło się czytać, ale również to, by nauczyło się świat rozumieć i potrafiło mówić o swoich emocjach.