Oferta

ZAJĘCIA W DOMU PACJENTA:

 • Dojazd do domu pacjenta (Co. Meath, Co. Dublin, Co. Cavan, inne do uzgodnienia)
 • Diagnozę logopedyczną
 • Terapię dyslalii:

– Seplenienia (nieprawidłowej realizacji głosek s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż, ś, ż, ć, dź)

– Rotacyzmu (nieprawidłowej realizacji głoski r)

– Kappacyzmu/ gammacyzmu (nieprawidłowej realizacji głosek k i g)

– Lambdacyzmu (nieprawidłowej realizacji głoski l)

– Mowy bezdźwięcznej(polega m.in. na zamianie głosek dźwięcznych na bezdźwięczne np.: bułka-pułka, woda-fota, góra-kóra itd.)

 • Terapię opóźnionego rozwoju mowy
 • Terapię zaburzeń ze spektrum autyzmu
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • Profilaktykę logopedyczną
 • Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych dysleksją
 • Wczesną naukę czytania metodą symultaniczno – sekwencyjną

Zajęcia odbywają się w trypie indywidualnym.
Terapia logopedyczna: od 35€/60 min (koszt uzależniony od miejsca zamieszkania)
Diagnoza logopedyczna: 50€/90min
Wystawienie pisemnej opinii logopedycznej: 50€

OFERTA DLA POLSKICH PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH W IRLANDII

 • Badania przesiewowe
 • Indywidualna terapia logopedyczna
 • Grupowe zajęcia logopedyczne stymulujące rozwój mowy oraz przeciwdziałające powstawaniu wad wymowy:

– ćwiczenia słuchowe, wokalne i słuchowo-ruchowe;
– ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, głosowe, motoryczne, doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej
– ćwiczenia rozwijające motorykę dużą i małą oraz orientację w przestrzeni i schemacie własnego ciała.

Zajęcia logopedyczne sprzyjają ponadto ogólnemu rozwojowi sprawności percepcyjnych i poznawczych, uczą także umiejętności pracy w grupie.

To rozwój poprzez zabawę!